5428 800 0913

Monthly Archives: فروردین ۱۳۹۶

شروع کار در مرکز شتابدهنده مشاهیر

از ابتدای سال 96 تیم پروژه «ما می‌بینیم» در مرکز شتابدهنده مشاهیر مخابرات مستقر شده است. امیدواریم طی فروردین امسال بتوانیم سایت پروژه را آماده ثبت نام داوطلبان و خیرین بکنیم و پس از آن برای تهیه نرم افزار سایت اقدام کنیم. اگر با پروژه ما آشنا نیستید، اینجا را مطالعه کنید و اگر قصد […]

ادامه مطلب

بازدید پروژه توسط دکتر علمائی

  روز شانزدهم فروردین ماه جناب آقای دکتر علمائی مشاور مدیرعامل مخابرات ایران و جناب آقای دکتر مشایخی سرپرست مرکز شتابدهنده مشاهیر اصفهان طی بازدید از مرکز، در از میز کار پروژه نیز بازدید نمودند. پس از استماع توضیحات پروژه از زبان مدیرپروژه، ضمن تشویق از آن استقبال کرده و مواردی نیز بعنوان تکمیل پروژه پیشنهاد […]

ادامه مطلب